TÄVLING!!! :D

Therese Fransson

Jag ska lotta ut fyra st paket med tamponger. :)

Therese Fransson

I varje paket kommer det finnas två rabattkuponger.

Therese Fransson

Ett snyggt och praktiskt etui, att bära med sig i väskan tex på party kvällen eller till stranden.

Therese Fransson

Och sen självklart tamponger och en liten informationsfolder.

 

Själva tävlingen kommer att gå till så här;

Om du vill vara med så skriver du om ditt bästa sommarminne/din roligaste sommarflirt i endera en kommentar här på bloggen eller till min mejl (therese.lightsgoout@gmail.com)

Så kommer jag att dra vinnarna den 25 Juli.

 

Lyckatill! <3


Svininfluensan...

jag tänker inte vaccinera mig och efter att ha läst den här artikeln så är jag väldigt säker på att jag har gjort ett riktigt beslut på den punkten!
Jag hoppas verkligen att dom slutar vaccinera folk bums om det här är sant!
Inte konstigt att folk blir sjuka av sprutan.

Ny alarmerande forskning: 


Tiomersal i vaccin ger allvarliga skador på mänskliga hjärnceller från foster vid extremt låga doser

Insamlingsbrev oktober 2009

Lagom till den omfattande vaccineringen av svenska folket kommer det nu nya alarmerande forskningsresultat från USA om konserveringsmedlet Tiomersal som innehåller etylkvicksilver.

 

Forskarna som ligger bakom studien kunde visa att tiomersal ger allvarliga skador på mänskliga hjärnceller från foster vid extremt låga doser och att cellskadorna som uppkom liknade dem som återfinns i cellstudier på autistiska barn.

 

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket kan inte komma undan

Vi har nu sänt in den nya alarmerande forskningsrapporten till cheferna på både Socialstyrelsen och Läkemedelsverket för kännedom. Därför kan ingen av myndigheterna i efterhand komma undan med påståendet att de inte kände till riskerna med tiomersal.

 

Forskarrapporten – en mardröm för myndigheterna

Genom att beställa ett vaccin med etylkvicksilver har Socialstyrelsen gjort bort sig fullständigt. De nya forskarrönen kan dessutom förvärra situationen ytterligare för Socialstyrelsen och Läkemedelsverket och utvecklas till en riktig mardröm för myndigheterna

 

Ofödda barn är helt värnlösa

Personligen tycker jag det är fruktansvärt att man medvetet utsätter ofödda barn för tiomersal i vaccinet genom att vaccinera deras mammor. Det är ett allvarligt övergrepp mot en liten varelse som inte har en chans att tacka nej till att bli utsätt för ett extremt giftigt ämne som riskerar att allvarligt skada utvecklingen av hans/hennes hjärna.

Det är naturligtvis lika illa att utsätta barn upp till tioårsåldern för detta övergrepp.

 

Thomas Karlsson

Generalsekreterare amalganskadefonden

 

Källa: http://www.sourze.se/Vad_du_inte_visste_om_svininfluensan_10685766.asp

I aprilnumret av Nature citerades en forskare som sa: "Var i helvete viruset fick alla dessa gener ifrån vet vi inte." 

"Den nya influensan H1N1 har en genetisk sammansättning som inte setts förut.

Viruset är en gåta för virologerna.  Omfattande analyser tyder på att svininfluensaviruset

består av spanska sjukan-virus från 1918, fågelvirus och två nya H3N2 virus-gener.

Debatten om huruvida det kan vara ett genetiskt tillverkat virus fortsätter"

Det här skriver Dr Russell Blaylock, professor i neurokirurgi och biologi och ansedd som en av USA:s främsta inom sitt område, i en artikel publicerad den 7 juli i år kallad “Är vaccinet farligare än svininfluensan?" 

Dr Blaylock varnar inte bara för kvicksilvret i det nya vaccinet, vilket han menar kan leda till både autism och schizofreni för barnet om gravida får det.

I en nyligen gjord intervju i Dr Bill Deagles utmärkta radioprogram The Nutrimedical Report ger han även en utförlig beskrivning av farorna med Skvalen, en adjuvant, det vill säga tilläggsbehandling i vaccin för att få snabbare effekt. 

Skvalen är ett kolväte och antioxidant som finns i människans hjärna och nervsystem där den fyller viktiga funktioner. Om man däremot injicerar det så går immunförsvaret till attack.

Problemet är att det angriper inte bara det Skvalen som injicerats, utan även allt det naturliga Skvalen som är så viktigt för vår hälsa. 

Förutom Skvalen ska det nya vaccinet tydligen innehålla bland annat följande:

Polysorbat 80, något som innehåller etylenoxid vilket är giftig att inandas. Ämnet irriterar både huden och andningsapparaten och inandning kan göra att lungorna vätskefylls flera timmar senare. 
Tiomersal, vilket innehåller kvicksilver, ett av jordens giftigaste ämnen. 
Fosfater, bland annat dinatriumvätefosfat som sägs vara mycket giftigt för vattenrelaterade organismer och kunna orsaka högt blodtryck, sämre sköldkörtelfunktion, höjt blodsocker, myrkrypningar, sömnlöshet och muskelsmärta. 

USA:s smittskyddsmyndighet CDC har beskrivit svininfluensan som en blandning av virus som finns hos grisar, fåglar och människor. I aprilnumret av Nature i år citerades en forskare som sa:

"Var i helvete viruset fick alla dessa gener ifrån vet vi inte."


Värt att notera under den hysteri som råder är att enligt WHO:s senaste mätningar så har cirka 1 700 personer i världen hittills dött av svininfluensan, medan den vanliga influensan sägs döda mellan 250 000 och 500 000 per år.

Dr Jaan Suurküla är en läkare som är kritisk till vaccineringar och säger att eftersom det nya vaccinet utformats på samma sätt som de tidigare så finns det ingen anledning att tro att det ska fungera bättre.

Det nya vaccinet släpps utan de säkerhetstester som är nödvändiga och vaccinets skyddseffekt är totalt obevisad hävdar han. På sin hemsida presenterar han flera studier som visar på att vaccinationer inte utgör det skydd man försöker slå i oss. Bland annat skriver Dr Suuküla:

"Flera rapporter som bekräftar att bevisningen på att vaccinet fungerar på influensa är bristfällig och snedvriden av allt att döma av kommersiella skäl. 

Vacciner inbringar miljarder årligen till läkemedelsindustrin och det finns därmed ett uppenbart incitament till faktaförvanskning."Han skriver också:

"Svininfluensavaccinet är inte bara ineffektivt utan därtill även potentiellt skadligt, inte minst eftersom det innehåller skvalen som kan vålla alvarliga autoimmuna reaktioner med i värsta fall livslång sjukdom. 

I korthet kan vi konstatera att det inte är tillfredsställande bevisat att influensavaccinering skyddar dig. Däremot är det tillfredsställande bevisat att du löper risk för allvarliga biverkningar."

Det finns 24 olika vetenskapliga artiklar i 10 olika länder om skvalen och dess skadliga effekter. Bland annat så har den Polska Vetenskapsakademin gjort studier som pekar på att skvalen allvarligt kan skada hjärnan och nervsystemet. 

En studie från 2002 visar på att skvalen också är ansvarigt för Gulf War Syndrom vilket bland annat inkluderar symtom som kronisk trötthet, yrsel, hudproblem och fibromyalgi.

Dr Alan Phillips, en ansedd läkare från England skrev för flera år sedan en mycket avslöjande och intressant artikel kallad Myter om Vaccinering, där han bland annat slog fast:

"Det finns 100-tals med publicerade medicinska studier som dokumenterar vacciners misslyckande och allvarliga effekter, dussintals böcker skrivna av läkare, forskare, och oberoende undersökare som avslöjar allvarliga missgrepp i immuniseringens teori och praktik. 

Ironiskt nog är de flesta barnläkare och föräldrar helt okunniga om detta."

Professor Michel Chossudovsky, som tidigare tjänstgjort som rådgivare åt WHO, UNDP och UNFPA avslöjade att läkare och epidemiloger i Storbritannien hotas med avsked om de offentligt ifrågasätter felaktigheter och brister i den data som presenteras om svininfluensan.

Amerikanska FDA, Food and Drug Administrations rapportsystem över vaccinskador innehåller ca 11 000 rapporter/år om allvarliga reaktioner. De tror att bara 10 % av alla vaccinationsskador rapporteras överhuvudtaget. 

Det stöds av NVIC, National Vaccine Information Centers undersökningar som visade att i New York vara det bara 1 av 40 läkarmottagningar som rapporterade skador eller dödsfall efter vaccinationer, med andra ord: 97,5 % rapporteras aldrig.


Vad vi däremot vet är att nyligen gjorda studier visade att när barn i Storbritannien fick Tamiflu mot svininfluensan så drabbades över hälften av biverkningar som illamående och mardrömmar. 

Medicinen är inte lika harmlös som folk verkar tro sa en brittisk läkare till Pulze Magazine och studierna gjorda av brittiska motsvarigheten till Socialstyrelsen visade att biverkningar är mycket vanliga. 


Ett av de två bolag som fått uppdraget att framställa vaccinet mot svininfluensan är The Baxter Company som varit inblandade i två gigantiska skandaler. 

Det första var när tiotusentals blödarsjuka injicerades med HIV-virus, inklusive tusentals barn, och Baxter fortsatte sälja vaccinet även efter att smittan var känd. 


Den andra var när Baxter släppt ett influensavaccin som innehöll fågelinfluensavirus till 18 länder. Tack vare att ett labb i Tjeckien upptäckte viruset i vaccinet undvek vi en världsomfattande epidemi då. 

Novartis, det andra företaget, klargjorde nyligen att de inte kommer att ge något gratis vaccin till fattiga länder, alla ska betala.


Vad är det då som gör att vissa dör av svininfluensan?


Cytokiner är små proteiner vilka fungerar som signalmolekyler mellan cellerna och de produceras av immunförsvaret, ofta som svar på en infektion. 

Flera forskare, bland andra Dr Blaylock menar att det är den cytokinstorm som uppstår, det vill säga kroppens reaktion på viruset, som leder till att det blir dödligt. 

Kroppen börjar överproducera dessa inflammatoriska cytokiner och det förstör vävnader och skadar lungorna så de flesta dör av lungbesvär. 

Forskarna tror att yngre har en kraftigare produktion av cytokiner och att influensan därför slår hårdare mot dem. Att dämpa ner cytokinstormen skulle förmodligen ha räddat de flesta menar Dr Blaylock.


Hur kan man då dämpa cytokinstormen?


Här går åsikterna isär. Dr Blaylock menar att en fiskolja av bra kvalitet kan mildra stormen en hel del. Andra menar att det tvärtom ökar cytokinreaktionen. 


Under fågelinfluensan spelade följande cytokiner en viktig roll: TNF-alpha, Tumör nekrotisk faktor-alpha, en cytokin central för utveckling av inflammation och skada vid ledgångs-reumatism, 

IL-6, interleukin 6 som bildas av en rad olika celler i samband med trauma eller inflammation, samt IFN-gamma, en viktig cytokin för immunförsvaret vad gäller virus, intracellulära bakterier och tumörkontroll. 

Ett hämmande av dessa skulle kunna visa sig effektivt mot viruset tror vissa forskare. 


ACE, Angiotensin-converting enzyme, är ett äggviteämne i blodkärlsväggen och blodet som är viktigt för vilket blodtryck vi har. Ju mer ACE desto högre blodtryck. 

Det finns studier som indikerar att ACE-hämmare kan lindra cytokinstormen men än så länge är inget bevisat. 

Kost som ska vara bra för att hämma ACE och reducera cytokiner sägs vara grönt te, äpplen, granatäppel-juice, rödvin, gurkmeja, svartpeppar, vitlök, e-vitamin och kokosolja.


Är man frisk är det viktigaste förstås att förebygga smitta. Näringsmedicinare Bertil Wosk har gett ett antal förslag som jag tycker är utmärkta. Här är några av dem:


- Undvik nära kontakt med personer som är sjuka.

- Undvik att röra vid slemhinnor (till exempel ögon, näsa och mun) utan att först tvätta händerna, så slipper du smittas om du råkat ta i något föremål som influensavirus nyligen fastnat på.

- Tvätta händerna noggrant med vatten och tvål, särskilt om du har berört ytor som kan vara kontaminerade eller om du hostar och nyser.

- Öka syremängden i rummen där du bor och arbetar genom att öppna fönster. Syret i luften dödar virus.

- Se till att du får ordentligt med sömn och undvik stress. Stress och sömnbrist nedsätter immunförsvaret.

- Ät näringsrik mat, undvik raffinerad mat och särskilt raffinerade oljor, margarin, socker och snabba kolhydrater. I bra mat finns den näring som ditt immunförsvar behöver medan snabba kolhydrater däremot försämrar immunförsvaret.

- Gör nässköljningar varje dag.

- D-vitamin, 2000 IE per dag. Brist på D-vitamin är en av orsakerna till att man insjuknar i infektionssjukdomar.

- Rensa kroppen genom att detoxa.

- Ta ett bra multivitamin/mineraltillskott.

- Ta extra tillskott av zink.


The sounds

You can call me a slut, you can call me a liar.
I got so many names now, I can´t even deny it.
You can call me a thief, and put up a fight, and bury me six feet under the ground.
But if you think I look mad today, you should have seen me yesterday.
You can call me a beauty, you can call me a beast, but it´s nobodys buisness, what I do or please.

This song is from me to you. You make me mad and you make me blue.
You´re looking like I do, you know I can see you.
We dance to the same groove, but I´ve got the right moves.
Hope you´re happy now, but I´m not giving in.
I hope you´re satisfied with your bullshit and your lies.
Hope you´re happy now, but I´m not giving up.
I hope you´re satisfied, can´t bury me alive.

They call me a slut, they call me a liar.
I got so many names now, I can´t even deny it.
They call me a thief, they put up a fight. So bury me six feet, under the ground.
So this song is from me to you. You make me mad and you make me blue.
You´re looking like I do, you know I can see you.
We dance to the same groove, but I´ve got the right moves.

Hope you´re happy now, but I´m not giving in.
I hope you´re satisfied with your bullshit and your lies.
Hope you´re happy now, but I´m not giving up.
I hope you´re satisfied, can´t bury me alive.

Ha Ha Haha

Hope you´re happy now, but I´m not giving in.
I hope you´re satisfied with your bullshit and your lies.
Hope you´re happy now, but I´m not giving up.
I hope you´re satisfied, fuck you and fuck your lies.
Ooohhooohhhoohhhoooohhhh Yeah come´on Haha aaiiiihh

Jag har blivit såld på raymond och maria ^ haha xD

ett eko i en förortsskog
en viskning på ikeas krog
varuhuset stänger nu
en flicka ska snart bli en fru

en blick från någon du känner väl
tänk om du parkerat fel
pojken ser ut som sin far
längtan är allt han har kvar

fast du har en kjol som sitter snett
och läser dikter på fel sätt
så kan jag lova allt är annorlunda
i ett annat land
jag ska berätta allt jag tror
för dig min syster dig min bror
och har jag fel så blir allt annorlunda
i ett annat land

efter sommaren blir det höst
söka jobb och söka tröst
hur kan någon som är så blyg
ha så väldigt bra betyg

fast du har en kjol som sitter snett
och läser dikter på fel sätt
så kan jag lova allt är annorlunda
i ett annat land
jag ska berätta allt jag tror
för dig min syster dig min bror
och har jag fel så blir allt annorlunda
i ett annat land

fönstret det är öppet nu
utanför finns bara du
ta min hand och håll den hårt
någonting kanske kan bli vårt f
ast du allt missfärgar din tvätt
är du den vackraste jag sett
och jag kan lova allt är annorlunda
i ett annat land
jag ska berätta allt jag tror älskade syster kära bror
och jag är säker allt blir annorlunda
i ett annat land

och fast vi inte vet vad som har hänt
så vet vi alltid vad vi känt
och jag kan lova allt är annorlunda
i ett annat land

Mellandagsrea!

Asså e det ett eller två ord? xD
Jag var iaf på mellandagsrean med Madde och Astrid (även kallad Sandra på vissa håll xD) det var mysigt, vi käkade mat och jag räddade mig sitvation med en borttappad julklapp, genom att köpa en ny då den skall överlämnas imorron ;) hehe men det löser sig ;)
Den andra halvan utav jimmys julklapp hämtades upp! och ska monteras ihop för att bli överlämnad på söndag!
sen lyckades jag även med det mycket storslagna... (extremt pinsama!) att nästan tuppaav inne på Gina! :O
Men det gick bra med det också.
Vi åt lite mat inne på mitt i city och hade det jätte mysigt!!

Pusspuss <3

Vad är jul för dig?!

Bild för att visa att ett inlägg är lösenordsskyddatJulklappar!

Nu e alla klapparna inslagna och klara ;)
dom ligger förtillfället under min alldeles egna svartagran xD
väntan på julen, utan julstämning :O
det e lite illa försöker desperat att hitta den... långt där inne .. men den vill inte komma fram kanske imorron.. :S
men humöret och längtan efter nyår e iaf inget att tveka om ;)
ska bli jättekul! :D
 
image6

GOD JUL!!!

Elf xD

det var bara något som han sa, men han kommer sätta nångrej som stänger ner mitt nät vid elva.. men det kan jag väll gå med på ;)

haha jag var ju bara tvungen att göra en sån här ;)
Kattis sorry men det fick bli du ;) ^^

la upp fel länk förut jue xD

jaja skit samma xd

Damn!

Pappa säger att han har satt en timmer på routern, men jag vet inte han kanske bara säger det för att jag ska tor det... det gör jag isf ^
Får inte sitta mer än fyra timmar om dagen under hela jullovet om detta stämmer :O
Bajs!! ^
Jaja om det är som han säger så kommer mitt internet att dö vilken minut som helst nu :O
Hoppas att det inte gör det *håller tummarna*
Men liksom vad ska jag gör isf ? ^
kommer att ha skittråkigt och ringa alla jag känner xD

Pusspuss <3

Julklappsbyte igen xD

Jimmy var här förut och då fick jag julklapp utav honom ;) och han fick halva sin ^ (Det var ett armband, sån där med band-logga på det han fick stod det ACDC på xD)
Resten får han när den andra delen till den andra halvan kommer xD

image5
Det här var det jag fick av jimmy i julklapp ;) En jättesöt telefon som e såååå jag xD
och en mugg som passar en rökallergiker ^ haha :P
Tack så mycket din sötsak! ;) (är helt kär i den där telefonen ;P )

Imorrgon så kanske jag ska följa mina söta systrar till deras konståkning, bara för att motbevisa pappa! Jag kan faktiskt gå upp då.... men sen å andra sidan det e lördag .. och jag behöver sova ;)
vi får se :P

Vill koppla in telefonen jag fått! nuuuuu!! (ligger på golvet som vilken treåring som helst och skriker ^ nuuuuuuuuuuu pappa nuuuuuuuuuuuuuuu!!!! jag vill att du drar om kabeln nuuuuuuuu!! ^^ hha okej inte riktigt .. men iaf xD)

Pusspuss <3

Julavslutning!

Det var myspys! Och julklappsutdelning hade vi också ;)
Madde kommer att få sin efter jul(eftersom jag glömde den hemma), men jag fick en tris lott ;) Plötsligt händer det! xD fast inte idag :P men det e så kul med spänningen speciellt när man har två på en miljon och två på tiotusen.. då känns det i magen xD

Men nu sitter jag och väntar på Jimmy, vi ska byta julklapparoch sådär nu :P
fast han kan tyvärr bara få sin ena idag.... den andra blir inte klar än .. jag blev lite sent ute xD
hehe men det löser sig ;)

Har varit duktig och städat idag ! så nu känns mitt rum nästan stort ^^ (mitt rum är ungefär tre gånger fyra meter, minus en garderob xD) man kännersig som i en låda här ^^

Men nu så ska jag försöka få igång min cd-enhet på datorn ^^

Pusspuss <3

Va med Emma idag!

Det var myspys <3
Vi får se till att göra detta oftare ;)
Men på nyår blir de iaf, hos emmas syster! Det ska bli jätteroligt :D

Imorron så är det julavslutning och julklappsbyte :P
Det ska bli trevligt!
Men nu blir det att duscha ;)

Pusspuss <3

Falun!

Jag vill till Dalarna, vill hälsa på alla trevliga människor där ;)
Det vore mycket roligt tycker jag, men vi får se...när det blir :P

Sitter och funderar på hur jag ska göra med bilderna vilken storlek ska dom ha och hur ska dom se ut... och så vidare, hur ska boken se ut omslaget, layouten istort... allt spelar mycket större roll än vad man tror, så en idé en liten simpel idé.. varför kan jag inte få det, något vad som helst som jag kan spinna vidare på!

Åt pizza idag med pojkarna i bandet, det var mysigt ;)
hoppas det går bra att repa för er!

Thomas sa något väldigt intressant igår, det slog omkull mig och träffade rakt och hårt! Det fick mig att vakna, det som andra försökt få mig att inse men jag har nog inte lyssnat på deras formuleringar, men när han sa det som han gjorde så såg jag allting helt klart! Det var som att få en "uppenbarelse" av mitt liv, eller det där lätt bara sjukt, men jag vet vad jag ska göra nu. Och jag vet att jag behöver inte dig, jag behöver inte någon bara mig!
Det är dags för mig att bli jag utan någon annan, det är dags att bli Therese - arrangör, manager och allt det där som jag är och som jag vill bli! Det är dags att vara jag!
Då kan du komma tillbaka om du vill, för jag har kommit på att nu även om du helt plötsligt skulle vilja det så skulle inte jag ta tillbaka dig nu, nej nu får jag fan ta och skärpa mig ordet nej existerar, DET blir det första som jag tänker lära mig själv, och nu får det inte göra mer ont, gör vad du vill! jag klarar det. Mitt liv har nu slutat att cirkulera runt dig, men misstolka mig inte jag tror fortfarande på kärleken vi har och jag tror, nej jag VET att den kommer att finnas kvar när vi är redo för att ta den till oss igen <3

Längtar till sommar vår och sommar.... värme och solen! hatar verkligen att ha tråkigt på vintern... det finns ingenting man kan göra, på sommaren så kan man ju iaf gå ut och sola ;)

Pusspuss<3

Skolan....

Har nyss gjort prov :P
Det gick rätt så bra tror jag, men det får vi se xD
Nu har jag Grafikt som jag haft övriga dagen också, vill tillbaka till Stockholm <3
Jag vill seriöst bo där, känslan av att vara helt anonym när man går där känslan av att ingen ens känner igen mig, det är helt underbart, ingen vet ett skit och ingen ens tror det ;) 
Fatta vad underbart, inte ens Thomas som ändå är lite av en kändis fick någon reaktion av folk.. fatta vad det skulle va gött, inget alls som man behöver tänka på bara vara jag, jag skulle trivas som en fisk i vattnet! 
Ta mig till storstan och låt mig leva där <3 

Pusspuss <3

Stockholm i mitt hjärta!!!

Jag älskar den staden DÄR VILL JAG BO!!!
...fast jag tänker inte bli som Anna, inget illa menat gumman, men du förstår vad jag menar ;)

Den här dagen har varit rolig, jag och Elli har haft grymt kul!
vi åkte från K-D, 08.20 eller jag gjorde det, hon hoppade på i kristinehamn 08.51 xD
vi sov lite på tåget och var lite små nervösa inför dagen ;)
11.30 så anlände vi till centralstationen i stockholm, vi gick till ålens först och sen vidare mot gamla stan, under denna lilla tus på några timmar så han vi, köpa massa julklappar och födelsedags presenter till folk, en slivrig hår-maskara och ett slivrigt nagellack, och Elli köpte dessutom en tröja, sen så hann vi käka också ;)

sen till vår stora förvåning så var klockan två.. och det var dags att åka till St. Eriksplan, prick halv tre så klampade vi in på det lilla kafét, med lite vägbeskrivning från en söt tjej/mamma, och vinkade glatt till Thomas som stod där klar att beställa ;)
han visade sig vara lika dan som vi trott, med andra ord som han är på scenen iaf nästan ;)
Han var en jättemysig person och det blev en lyckad intervju :D
och innan han skulle iväg och hämta sin dotter på dagis så fick vi varsin kram (A)
Sen blev det fara tillbaka till vimlet av folk förvår del, vi var så uppe ivarv så att vi nästan missade att hoppa av vid rätt station xD
Men i sista sekunden så såg jag vart vi var!

sen gick vi på "Sergiels Torg" (stavning?), jag köpte två väskor, Elli en och det blev fler presenter ;)
sen gick vi lite i gallerian och en sväng på NK iaf så kollade vi skyltfönstrena ;)
på vägen genim gellerian tillbaka sen så kom det fram en lite knepig men söt kille, och frågade om man kunde köpa Hello Kitty saker till en tjej som e 21? (okej och vart kom han ifrån liksom? :S)
men vi fastnade iaf i samtal med denna unga mannen i minns en halvtimme om allt mellan himmel och jord, jag är tydligen väldigt lik en stureplansbrud vid namn Maria (Anna vet du vem det är?) Men det var iaf bara till utseendet kom jag fram till ;) även om jag aldrig sett människan xP

iaf sen så kom vi iväg till tågstationen, väl framme där så var vi mer än 20 minuter tidiga :P

Men vi kan avsluta detta inlägg med att idag så såg vi 102 + 1 som var värd 15 ;)
Gissa vad det var om ni kan xD

Sov gott!
Pusspuss <3

Åker nu !

önska mig lyckatill ;)

hihi
Pusspuss <3

Nu fick vi dit biljetterna xD

Stockholm imorron ;)
wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee!!!!

sov gott!
Pusspuss <3

Vill bli hög på livet igen ..

Jag vill känna, jag vill kunna ta på känslan...
jag vill att den ska vara så tjock att det blir svårt att andas....
Jag vill bli hög och låg, bli alldeles blå ....
jag vill känna livet, låt mig känna,
låt mig va och låt mig bli!
Ge mig en ledtråd till att bli jag, visa mig vägen som bara du kan.
lämna mig sen och låt mig klara mig själv ...
när jag klarar det, kom tillbaka
och älska mig som aldrig förr <3

WIIIiiiiiiiiiiiiiieeee :D

Min mobil går nu mera att använda igen ;)tur att ingen har försökt få tag på mig.. för det hade ju inte gått .....fast iofs så ser jag ju inte om jag har missade samtal :S

men iaf den funkar igen !!
Hej världen det går att kontakta mig igen :D
Nu e jag lycklig <33 "min telefon är ett lyckorus" xD haha eller nåt ^^

Pusspuss <3

Imorron så blir det Stockholm!

En dejt med Thomas, eller jaah vi ska ju intervjua honom, ta kort och så. men låssas kan man alltid ;) Hehe
Sitter här och försöker komma på bra frågor att ställa ....något som ni vill veta om Thomas Järvheden?

Saker jag inte får glömma;

* tåg biljetterna xD
* kameran ;)
* minneskort och band till den andra kameran xP
* pengar

jao det finns nog något mer, fast det kommer jag säkert att glömma :P

Pusspuss <3

Tidigare inlägg
RSS 2.0